Amb una de les sequeres més grans dels últims 150 anys i davant el risc d’incendis existent a la Comunitat Valenciana, el PSPV-PSOE proposa la posada en marxa d’un Pla de Prevenció d’Incendis. És molt més importants destinar recursos per a evitar els incendis que per a reparar els seus danys.


1.- El Pla d’Urgència de Prevenció ha de ser finançat per la Generalitat, així com amb els excedents del superàvit de les Diputacions a través de l’activació de la Llei de Coordinació de les Diputacions.


2.- Incloure les iniciatives locals d’ocupació, com els plans PAMER, perquè s’actue en prevenció.


3.- Introduir un mecanisme de coordinació entre les administracions perquè evite el caos actual de recursos des de les diferents conselleries i diputacions.


4.- Actualitzar els plans de protecció que es troben totalment obsolets.


5.- Que el Consell aprove el Sistema Valencià de Seguiment Forestal d’acord amb el que exigeix el Pla Forestal de la Comunitat Valenciana.


6.- Exigir al Govern que s’aprove un Pla extraordinari de prevenció que garantisca recursos addicionals en una zona d’especial risc.


7.- Establir una coordinació efectiva amb les comunitats autònomes més pròximes.


8.- Demanar al Govern que les Confederacions Hidrogràfiques realitzen immediatament la neteja de barrancs, que es troben en un estat lamentable.


9.- Donar major capacitat de decisió i protagonisme en l’acció preventiva i d’extinció als ajuntaments i a la societat civil, que han d’implicar-se en el territori.


10.- Impulsar el voluntariat a través d’entitats com l’IVAJ, per a realitzar actuacions en els boscos.